Kosten van deelname basiscursus

U betaalt op het moment van inschrijving € 15,00 inschrijfgeld. Het cursusgeld bedraagt in 2023 € 100,00 per persoon.
U ontvangt daarvoor:

* zes bijeenkomsten met deskundige sprekers op een aansprekende locatie
* consumpties
* digitale informatie
* cursusboek / naslagwerk
* aandenken

Kosten deelname verbredingcursussen

Het cursusgeld Plan Dotterbloem en de Dommel 19,50 per persoon.
U ontvangt daarvoor:
* bijeenkomst op nader te bepalen locatie
* consumpties
* digitale informatie

Het cursusgeld Hoe werd in Rooi de kost verdiend 19,50 per persoon
U ontvangt daarvoor:
* bijeenkomst op nader te bepalen locatie
* consumpties
* digitale informatie

Het cursusgeld voor Tussen Markt en Schoolwiel 19,50 per persoon
U ontvangt daarvoor:
* bijeenkomst met spreker
* consumpties
* digitale informatie

De lage prijsstelling is mogelijk door de belangeloze medewerking van de docenten.

Annulering en Restitutie

  • De cursus of verbreding kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.
  • Annulering door de cursist moet schriftelijk of via de mail gebeuren en kan tot drie weken vóór aanvang van de cursus.
  • Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
  • Wanneer de lessen begonnen zijn, is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
  • Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
  • Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Stichting Rooilogie het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld, indien betaald, wordt in zo’n geval volledig gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

De Stichting Rooilogie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Stichting Rooilogie georganiseerde activiteiten.