Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Rooilogie is bedoeld voor iedereen uit Meierijstad die belangstelling heeft voor erfgoed en de geschiedenis van Rooi en interesse heeft voor bouwkundige aspecten, het landschap, de natuur en de volkscultuur van ons dorp.

In de cursus is plaats voor 16 deelnemers. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er een wachtlijst aangemaakt op volgorde van aanmelding.

De cursus wordt tweemaal per jaar gehouden, in het voorjaar en in het najaar.
Bij de planning kunt u zien welke data er gelden voor de eerstvolgende cursus.

De verbredingcursussen zijn bedoeld voor cursisten die de basiscursus hebben gevolgd.