ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Programma Verbredingcursussen

Plan Dotterbloem en de Dommel: voorjaar 2023
Plan Dotterbloem was een gezamenlijk project van de gemeente Sint-Oedenrode
en het Waterschap De Dommel uit 2006. Natuurgebieden boven- en benedenstrooms
van Rooi moesten door een ecologische verbindingszone aan elkaar verbonden worden.
De Dommel heeft een grote rol voor Rooi en het omliggend landschap. De meandering
van de Dommel speelt een rol bij afvoer van water. Waterbeheer, vernatting en verdroging
door klimaatverandering. Termen die wij tegen gaan komen in de korte verbredingcursus.
Docenten: Mari Thijssen en Mark Schepens

Zo werd in Rooi de kost verdiend
Henk Buijks, voormalig directeur van het BHIC in Den Bosch, neemt u mee het verleden in en laat u horen en zien hoe Rooi het dorp is geworden dat het nu is.
Hans Heunks, werkzaam bij Ahrend Oda, vertelt u over de afgelopen eeuw, de tijd waarin de Ahrend Oda, de grootste werkgever was in Rooi. Hij doet dat aan de hand van beeldmateriaal van Ahrend.
Docenten: drs Henk Buijks en Hans Heunks


Stedenbouwkundige verkenning

U wandelt door een wijk van Sint-Oedenrode nadat u uitleg heeft gekregen over de stedenbouwkundige uitbreiding en architectuur.
Docent: Ir. Sjef van Griensven


Tussen Markt en Schoolwiel
Martien van Gastel neemt u terug in het verleden toen de eerste industrie in het centrum van Rooi ontstond. Het gebied achter Oud Rooi was ooit een rokend industrieterrein. Hij vertelt over de grondleggers van het Nutriciaconcern. Een boeiende presentatie! Martien is een van de auteurs van het boek 'Tussen Markt en Schoolwiel'.
Docent: drs. Martien van Gastel