ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Programma Verbredingcursussen

Plan Dotterbloem en de Dommel
Plan Dotterbloem was een gezamenlijk project van de gemeente Sint-Oedenrode
en het Waterschap De Dommel uit 2006. Natuurgebieden boven- en benedenstrooms
van Rooi moesten door een ecologische verbindingszone aan elkaar verbonden worden.
De Dommel heeft een grote rol voor Rooi en het omliggend landschap. De meandering
van de Dommel speelt een rol bij afvoer van water. Waterbeheer, vernatting en verdroging
door klimaatverandering. Termen die wij tegen gaan komen in de korte verbredingcursus.


Zo werd in Rooi de kost verdiend
Henk Buijks, voormalig directeur van het BHIC in Den Bosch, neemt u mee het verleden
in en laat u horen en zien hoe Rooi het dorp is geworden dat het nu is.
Hans Heunks, werkzaam bij Ahrend Oda, vertelt u over de afgelopen eeuw, de tijd
waarin de Ahrend Oda, de grootste werkgever was in Rooi. Hij doet dat aan de hand van
beeldmateriaal van Ahrend