ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Kosten van deelname basiscursus

Het cursusgeld bedraagt in 2022 € 115,00 per persoon.
U ontvangt daarvoor:

* zes bijeenkomsten met deskundige sprekers op een aansprekende locatie
* consumpties
* digitale informatie
* cursusboek / naslagwerk
* certificaat

Kosten deelname verbredingcursussen

Het cursusgeld bedraagt voor Plan Dotterbloem en de Dommel 21,50 per persoon.
U ontvangt daarvoor:

* een bijeenkomst met sprekers in Knoptoren
* consumpties
* digitale informatie

Het cursusgeld bedraagt voor Hoe werd in Rooi de kost verdiend 35,00 per persoon
U ontvangt daarvoor:
* twee bijeenkomsten op nader te bepalen locatie
* consumpties
* digitale informatie

Het cursusgeld voor Stedenbouwkundige verkenning 21,50 per persoon
U ontvangt daarvoor:
* Informatie op nader te bepalen locatie met vervolgens een wandeling
* consumpties
* digitale informatie

De lage prijsstelling is mogelijk door de belangeloze medewerking van de docenten.

Annulering en Restitutie

  • De cursus of verbreding kan alleendoorgaan bij voldoende aanmeldingen.
  • Annulering moet schriftelijk of via de mail gebeuren en kan kosteloos tot drie weken vóór aanvang van de cursus.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Wanneer de lessen begonnen zijn, is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
  • Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
  • Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Stichting Rooilogie het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld, indien betaald, wordt in zo’n geval volledig gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

De Stichting Rooilogie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Stichting Rooilogie georganiseerde activiteiten.