ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Kosten van deelname

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt in 2019 € 99 per persoon.
U ontvangt daarvoor:

* zes bijeenkomsten met deskundige sprekers op een aansprekende locatie
* consumpties
* digitale informatie
* cursusboek / naslagwerk
* certificaat

De lage prijsstelling is mogelijk door de belangeloze medewerking van de docenten.

Annulering en Restitutie

  • Annulering moet schriftelijk of via de mail gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vóór aanvang van de cursus.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Wanneer de lessen begonnen zijn, is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
  • Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
  • Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Stichting Rooilogie het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld, indien betaald, wordt in zo’n geval volledig gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

De Stichting Rooilogie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Stichting Rooilogie georganiseerde activiteiten.