ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Ambtenarencursus Meierijstadlogie

Als je werkt voor Meierijstad weet je hoe belangrijk je rol kan zijn waar het gaat over erfgoed. Deze cursus geeft je inzicht in wat erfgoed is. Erfgoed heeft te maken met je verbonden voelen, jezelf herkennen in en je verantwoordelijk voelen voor wat heeft gespeeld en nog speelt. Maar erfgoed is ook toekomst. Daar heeft iedereen een rol in…ook jij. Dus daarom, geef je op!

Het thema “Erfgoed in het verleden, heden en toekomst” wordt behandeld in 3 dagdelen:

Deel 1: Verleden

* Verdiepen in bewoningsgeschiedenis
* Uitleg over wetgeving cultuurhistorie
* Wat betekent deze wet voor je werk en wat moet je ermee
* Praktijkvoorbeelden waar je van kunt leren
* Jullie docent: Ria Berkvens, regioarcheoloog omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
* Locatie: ’t Spectrum Schijndel

Deel 2: Heden
* Welke betekenis heeft erfgoed
* Erfgoed en emotie
* Oorsprong en herkenning
* Identiteit van stad en platteland
* Jullie docent: Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant
* Locatie: Oude Raadhuis Veghel

Deel 3: Toekomst
* Erfgoed inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen
* Erfgoed van sector naar factor naar vector
* Creëren van omgevingskwaliteit een kerndoel?
* Beloftevolle plekken in Meierijstad
* Jullie docent: Anne van Kuijk, adviseur omgevingskwaliteit provincie Noord-Brabant
* Locatie: Raadhuis Dommelrode

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht of er plaats is in de cursus of dat je op een wachtlijst bent geplaatst.

Aanmeldingsformulier cursus Meierijstadlogie