ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Welkom bij de cursus Rooilogie

Stichting Rooilogie laat u uitgebreid kennis maken met de geschiedenis van Sint-Oedenrode.

Doel is om meer kennis op te doen over historie, bestuur, stedenbouw, natuur en oude gebruiken van Sint-Oedenrode. Erfgoed is ook het kleurig verhaal over ons mooie dorp om zo de betrokkenheid van de inwoners te vergroten.

De cursus bestaat uit een zestal bijeenkomsten en excursies en wordt tweemaal
per jaar gegeven, in het voorjaar en in het najaar.

Als u de Rooilogiecursus heeft gevolgd, kunt u daarna kiezen voor een verbredingcursus. In 2018 boden wij “Hoe werd in Rooi de kost verdiend” aan in het Ahrend Oda gebouw. Voor een verbredingcursus krijgt u altijd een aparte uitnodiging.
Stichting Rooilogie werkt voortdurend aan de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe onderwerpen.

Als u klikt op onderstaande onderdelen komt u vanzelf bij de informatie die u wenst

Ambtenarencursus Meierijstadlogie

De stichting Rooilogie organiseert in samenwerking met de gemeente Meierijstad en Erfgoed Brabant een speciale cursus voor ambtenaren van Meierijstad. Deze cursus heeft als centraal thema het erfgoed van Meierijstad.
Nadere mededelingen volgen.