ROOILOGIE

Een cursus om uitgebreid kennis te maken met Sint-Oedenrode

Welkom bij de cursus Rooilogie

Rooilogie laat u uitgebreid kennis maken met Sint-Oedenrode. Samen met de heemkundige kring De Oude Vrijheid organiseert het Roois Cultureel Erfgoed de cursus Rooilogie.

Doel is om meer kennis op te doen over historie, bestuur, stedenbouw, natuur en oude gebruiken van Sint-Oedenrode. Erfgoed is ook het kleurig verhaal over ons mooie dorp om zo de betrokkenheid van de inwoners te vergroten.

De cursus bestaat uit een zestal bijeenkomsten en excursies en wordt tweemaal
per jaar gegeven, in het voorjaar en in het najaar.

Als u de Rooilogiecursus heeft gevolgd, kunt u daarna kiezen voor een verbredingcursus. In 2018 boden wij “Hoe werd in Rooi de kost verdiend” aan in het Ahrend Oda gebouw. Voor een verbredingcursus krijgt u altijd een aparte uitnodiging.

Als u klikt op onderstaande onderdelen komt u vanzelf bij de informatie die u wenst

Ambtenarencursus Meierijstadlogie

De stichting in oprichting Rooilogie organiseert in samenwerking met de gemeente Meierijstad en Erfgoed Brabant een speciale cursus voor ambtenaren van Meierijstad. Deze cursus heeft als centraal thema het erfgoed van Meierijstad.

lees meer >>